Vân Phi Tuyết không nghĩ rằng có một ngày mình lại xuyên qua, lại còn là một tân nương, sao lại như thế vậy? Nàng thực sự khác với các tân nương khác, miệng bị nhét giẻ, nến thắp trong phòng là màu trắng. Văn án Vân Phi Tuyết không nghĩ rằng có một ngày mình lại xuyên qua, lại Continue Reading »