List/Grid Tag Archives: loi hua cho em

Lời hứa cho em

Lời hứa cho em

Mời các bạn đọc truyện : Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương… Đọc tiếp

Lời Hứa Cho Em Chương 10(end)

Lời Hứa Cho Em Chương 10(end)

Gió thổi khá mạnh. Hôm nay biển động … Khải Minh chở Gia Hân đi… Đọc tiếp

Lời Hứa Cho Em Chương 9

Lời Hứa Cho Em Chương 9

Gia Hân ngạc nhiên khi thấy Thanh Vân đang ngồi trò chuyện với bà Ngọc… Đọc tiếp

Lời Hứa Cho Em Chương 8

Lời Hứa Cho Em Chương 8

Mở choàng mắt ra thì cô đã thấy mẹ ngồi bên cạnh. Cô nở nụ… Đọc tiếp

Lời Hứa Cho Em Chương 7

Lời Hứa Cho Em Chương 7

Thấm thoát ba tháng dài trôi qua. Thanh Vân làm mối tình hờ của Khải… Đọc tiếp

Lời Hứa Cho Em Chương 6

Lời Hứa Cho Em Chương 6

Bà Ngọc Dung giọng đầy giận dữ: – Gia Hân? Tại sao con giấu mẹ…. Đọc tiếp

Lời Hứa Cho Em Chương 5

Lời Hứa Cho Em Chương 5

Khải Minh đưa Gia Hân đến tận nhà. Gia Hân bước xuống xe, miệng thì… Đọc tiếp

Lời Hứa Cho Em Chương 4

Lời Hứa Cho Em Chương 4

Gia Hân đang chăn chú đọc những tài liệu, mắt nhìn sách, tay thì ghi… Đọc tiếp

Lời Hứa Cho Em Chương 3

Lời Hứa Cho Em Chương 3

Nhã Phương và Khải Minh dừng trước nhà hàng Đồng Khánh . Nhã Phương tay… Đọc tiếp

Lời Hứa Cho Em Chương 2

Lời Hứa Cho Em Chương 2

Gia Hân, Ai Liên, Thanh Vân đang dung đăng dung đẻ trong sân trường, giọng… Đọc tiếp

Lời Hứa Cho Em Chương 1

Lời Hứa Cho Em Chương 1

Gia Hân và Thanh Vân đang sức quảng cáo cho gian hàng của mình. Từ… Đọc tiếp