Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu vừa có sự hồi hộp, căng thẳng của thể loại điều tra, hình sự, lại vừa rất lãng mạn nhẹ nhàng trong các cung bậc cảm xúc. Là 1 cuốn truyện nên thưởng thức. Lời mở đầu Trên thế giới này có một loại tình yêu đẹp đẽ là lưỡng tình tương duyệt, tâm Continue Reading »