Tình yêu đâu phải món quà mà trao cho kẻ khác

Tình yêu đâu phải món quà mà trao cho kẻ khác

Vì sự tàn nhẫn và cự tuyệt của Thanh mà Tuấn lấy vợ. Tuấn lấy vợ như một cách để trả thù tính ương bướng của Thanh. Còn giờ đây, Thanh sống đơn độc như một cách trả thù sự thay đổi của Tuấn.

Read More