Đôi điều về bản thân: – Thứ nhất đây là truyện đầu tay của mình cho nên có chỗ nào ko đc hay lắm mong mọi ng thông cảm nhưng mình mong mọi ng có thể góp ý chân thành cho mình, Dù chê cũng được để mình rút kin nghiệm. – Thứ hai mình cũng là người mê đọc Continue Reading »