Đem Em Nhai Nuốt

Đem Em Nhai Nuốt

Tác giả:

Tử Dục
                                               

Tình Trạng:

Đang cập nhật
                       

Lượt Xem:

171

Đem Em Nhai Nuốt

Thể loại: NP, H nặng.

Giới thiệu:

NP khẩu vị nặng.

Bạch Mị rơi vào tay cặp song sinh, giống như sủng vật cũng giống như công cụ phát tiết, ngày ngày chịu tra tấn.

Ai nói cô có gương mặt động lòng người.

Ai bảo cô thân hình quyến rũ.

Anh em hắn không có gì muốn mà không cướp về.

                       Đọc thêm »