Tiên Quốc Đại Đế

Tiên Quốc Đại Đế

Tác giả:

Quan Kỳ
                       

Thể Loại:

Tiên Hiệp
                       

Tình Trạng:

Hoàn thành
                       

Lượt Xem:

537

Tiên Quốc Đại Đế

Bạn đang đọc truyện Tiên Quốc Đại Đế của tác giả Quan Kỳ trên trang đọc truyện online. Thiên hạ to lớn, duy ta chính thống! Dùng Thiên triều xu thế quét ngang thiên hạ tiên môn! Một cái cường giả tu 'Đế vương chi Đạo', hàng lâm thế giới Tiên môn san sát, làm cho một cái người tu hành hèn mọn thế tục Vương triều, từng bước một đi đến cùng các đại đỉnh cấp Tiên môn bình khởi bình tọa. Vương triều pháp tắc là, trong thiên hạ chẳng lẽ vương thổ, suất thổ tân chẳng lẽ vương thần! Thiên hạ chính thống chỉ có một, hết thảy tiên môn, đều là tổ chức phi pháp!

                       Đọc thêm »
               

DANH SÁCH CHƯƠNG