Đam Mỹ

Truyện Đam Mỹ là thể loại tiểu thuyết lấy chủ đề chính là mối quan hệ đồng tính luyến ái nam. Đam là đam mê, mỹ là đẹp. Đam mỹ nghĩa là Đam mê cái đẹp.