Đô Thị

Truyện đô thị kể về cuộc sống của những con người trong thế giới hiện đại, những mối quan hệ tình cảm phức tạp và những âm mưu hiểm ác…