Trọng Sinh

Truyện trọng sinh (trùng sinh) là truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại truyện xuyên không.